Az alapítvány céljai

A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1996 évben jegyezte be nyilvántartásába.

 

Az alapítvány alapvetően és elsősorban az esélyegyenlőség elvei alapján jött létre és a fogyatékossággal élő emberekre összpontosító állami operatív programok megvalósítását teljesíti

1997 év óta.

BogácsN_2017a.jpg
BogácsK_2016c.jpg

Alapítványunk nagy gondot fordít az intézmény ellátottjainak mentális és fizikai állapotának fejlesztésére, stabilitására. Ennek érdekében oldottuk meg a sérültek hidrodinamikai foglalkoztatását, az intézményben folyamatosan működő masszázskád (izomlazító hatás) és élményszoba létrehozásával.

 Fejlesztő eszközöket szerzünk be, gyógypedagógia szolgáltatásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk és segítünk a lebonyolításban. Fontosnak tartjuk a gondozottal kapcsolatos problémák megoldását, esetenként gyors információk ismertetésével próbálunk segíteni a családtagoknak. Évente anyagilag segítjük a gyermekek, fiatalok nyaraltatását, és a tavaszi-őszi kirándulásokat. Pályázat segítségével már 5 éve szülőklubot szervezünk, ahol a szülők kikapcsolódhatnak, fejlődik az önismeretük és az önmegvalósítási, érdekérvényesítési képességük. 

BogácsN_2014b.jpg
BogácsK_2018.jpg

Továbbra is szeretnénk támogatni az az intézmény szakemberi gárdájának 2 napos szakmai továbbképzését, és olyan szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételt, amelyek segítségével gyermekeinknek további fejlesztése, szinten tartása érhető el.

Alapítványunk figyelemmel kíséri azokat a rendezvényeket, amelyek a súlyosan, halmozottan sérültek egészségügyi, szociális ellátásával kapcsolatos.  Anyagilag támogatja a szülők és a szakemberek ilyen irányú érdeklődését, és részvételüket a rendezvényeken.

Alapítványunk a főváros XV. kerületi Önkormányzatával folyamatosan, hagyományosan és konkrét programok megvalósításával működik együtt. A régióban egy szakmailag kiemelkedően jó minőségű gondozó központ programjait segítjük, és segíteni fogjuk a jövőben is.

Az Alapítvány tevékenységeihez szorosan kapcsolódik a társadalom tudatformálása, a sérült emberek elfogadtatása. Ennek érdekében igyekszünk pályázati úton érzékenyítés témakörben pályázatokat benyújtani, és pozitív elbírálás esetén azokat megvalósítani. 

1534466992_377030182700832_8448624670403
Bowling_2018cdjpg.jpg

Támogatjuk a kerületi Mobilitás Hetét, amely nyílt nap betekintést enged a sérültséggel élők mindennapjaiba és a szakminisztériumi, önkormányzati meghívottak aktív részvételével zajlik. A Mobilitási Héten a Fejlesztő Gondozó Központban bowling bajnokságot rendeznek. Ennek alkalmával több intézetből érkeznek fogyatékosok a versenyre, akikkel egyre szorosabb kapcsolat alakul ki. Az intézetek és lakóik megismerésével segíteni tudjuk a szülőket információval a jövőt illetően.

2006 szeptemberétől modellértékű oktatási programot vezetett be az intézmény szakembergárdája, melynek célja a tanköteles és felnőtt korú fogyatékkal élők oktatása, a speciális igényeket figyelembe véve, kiscsoportos formában. Ennek technikai hátterét az alapítvány folyamatosan segíti speciális eszközök, fejlesztő eszközök beszerzésével.

Évek óta támogatjuk a kutyaterápia megszervezését, hetente therápiás kutyák jönnek a fiatalokhoz

DSC_0868.JPG
BogácsK_2017.jpg

2018-ban új támogatást próbáltunk ki, egyszerre hat család tudott kikapcsolódni a Balatonon. Olyan házat béreltünk ki, ahol a családok a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekükkel együtt, közösen a többi családdal, egymást segítve tudtak nyaralni, kikapcsolódni.  Olyan jól sikerült, hogy tervezzük a következő évben is ezt a fajta közösségi nyaralást még több család részvételével.

Alapítványunk egyik legfontosabb célja támogatott lakhatási forma megvalósítása a lakóhelyünkön. A megvalósítás érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn az Önkormányzattal, a fogyatékosokat támogató civil szervezetekkel, és a szociálpolitikával. A szülőről való leválás az csak úgy érhető el, ha a gyermekeink a lakóhelyükhöz közeli támogatott lakhatásban részesülhetnek. 

Nagy hangsúly fektetünk az 1%-ok gyűjtésére, a helyi FB oldalon, az alapítvány oldalán, a helyi újság segítségével hívjuk fel a figyelmet, és tájékoztatjuk az érdeklődőket az összegyűjtött összeg felhasználásáról.

ee5.jpg
BogácsN_2015c.jpg

Alapítványunk 2019-ben megújuló honlapja rengeteg információt tartalmaz a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermeküket otthon ápoló családoknak.

Minden, alapítványunk által szervezett programról blogot írunk, amelyekhez képeket töltünk fel. Beszámolunk a pályázatokról, a megjelent, fogyatékosokat érintő legújabb törvényekről.

Alapítványunknak a Facebook közösségi hálón saját oldala van, ez az oldal is arra szolgál, hogy információkkal lássuk el az érdeklődőket.